Forarbejdning af økologiske levnedsmidler

Klare krav til økologiske produkter

Forbrugerne skal kunne stole på, at ingredienserne i et økologisk produkt rent faktisk er økologiske, og at der ved fremstillingen ikke er brugt metoder, der strider mod de økologiske idéer om sikre og sunde fødevarer.
Derfor skal de virksomheder, der forarbejder økologiske varer, overholde et sæt klare regler.

Af Fødevaredirektoratets Vejledning om økologiske fødevarer fremgår, at et økologisk produkt ikke må:

  • Indeholde gensplejsede ingredienser eller ingredienser, der er fremstillet ved hjælp af gensplejsning.
  • Have været udsat for ioniserende (bakteriedræbende) bestråling.
  • Indeholde andre tilsætningsstoffer end de 38, der er særligt tilladte i økologiske produkter. Blandt andet er farve- og sødestoffer generelt ikke tilladt. Til sammenligning rummer listen over tilsætningsstoffer til konventionelle fødevarer cirka 350 stoffer.

Alt økologisk

Som udgangspunkt skal alle ingredienser, der stammer fra jordbrug, være økologiske. I praksis er der dog stadig problemer med at få enhver tænkelig råvare i økologisk udgave. Det kan for eksempel være tilfældet med visse krydderier.
Derfor må en virksomhed bruge op til fem procent ikke-økologiske ingredienser ved fremstillingen af et økologisk produkt.

Skånsom behandling

Forarbejdning af økologiske produkter skal ske så skånsomt som muligt, lyder holdningen i den økologiske bevægelse. Det giver de mest naturlige produkter. Så selv om statens og EUs regler ikke stiller krav om det, er der meget ofte sørget for en skånsom behandling i produktionen.
Eksempelvis bliver det meste økologiske mælk i Danmark ikke udsat for homogenisering; En proces, der slår de naturlige fedtpartikler i stykker.
Ligeledes har nogle økologiske mejerier indrettet hele produktionsgangen, så mælken bliver pumpet så lidt rundt som muligt.

Omfattende kontrol

Virksomheder, der forarbejder og/eller pakker økologiske varer, er underlagt en omfattende statslig kontrol. Det gælder uanset om der er tale om en lille lokal bagermester, der vil bage en enkelt type økologisk brød, eller om det er et stort slagteri med forarbejdning af mange typer kød og pålæg.

Allerede inden virksomheden begynder på økologisk produktion, skal den anmelde til den lokale fødevareregion (som hører under Fødevareministeriet), at den vil gå i gang.
Anmeldelsen skal beskrive hvilke økologiske fødevarer, virksomheden vil forarbejde, og hvordan den vil gøre det.

På grundlag af anmeldelsen og normalt efter et besøg på virksomheden udarbejder fødevareregionen en såkaldt økologirapport. I den er der i detaljer beskrevet hvilke konkrete krav, virksomheden skal opfylde for at overholde de økologiske regler.

To ting er i fokus i økologirapporten

  • For det første er der krav til virksomhedens bogføring af de økologiske råvarer, der kommer ind, og de økologiske produkter, der går ud. Der skal være bilag på alle køb af ingredienser, og deres økologiske status skal være klart dokumenteret med kontrol-papirer fra leverandøren.
    Der skal føres særskilt regnskab over salget af økologiske færdigvarer.
  • For det andet skal produktionen af økologiske og konventionelle varer være skarpt adskilt fra hinanden.

Det kan enten ske ved fysisk adskillelse, hvor de to slags produktion foregår i hver deres lokaler. Det vil ofte være tilfældet på større virksomheder.
Eller det kan være adskillelse i tid. For eksempel ved at den lokale bagermester starter dagen med at bage de økologiske brød og først derefter går i gang med de konventionelle.
Kravene om adskillelse er så store, at en slagter skal rense og desinficere en kniv, inden han skærer i økologiske varer, hvis han forinden har brugt den til konventionelt kød.

Mindst en gang om året møder en tilsynsførende fra den lokale fødevareregion op på virksomheden og foretager en grundig gennemgang af alt, der har at gøre med den økologiske forarbejdning. Det bliver kontrolleret, at kravene i økologi-rapporten bliver fulgt.

I økologi-kontrollen indgår også en såkaldt krydskontrol, hvor virksomhedernes oplysninger bliver sammenlignet med hinanden.
For eksempel kan bagerens oplysninger om hans køb af økologisk mel blive sammenlignet med møllens oplysninger om salget til ham.

Hvis en virksomhed overtræder kravene i økologi-rapporten, risikerer den disse sanktioner:

  • Ved små fejl og lettere sløseri: Påbud om at bringe forholdene i orden.
  • Større fejl og forsømmelser: Påbud og bøde.
  • Grove eller gentagne forsømmelser samt decideret snyd: Bøde og forbud mod at handle med økologiske varer.

Ænder i Danmark – økologiske.

 

Produktsortimentet omfatter følgende, p.t. flere er på vej:

7-8 ugers ferske og frosne hele dyr.

13-14 ugers ferske og frosne hele dyr.

Opskårne ferske og frosne

Enkeltvis vacuumerede bryster og anatomiske lår.

Hertil kommer specialpakninger med andelever og røget andebryst.

 

Forsyning af markedet:

Vi har mulighed for leverancer af ferske dyr i to ud af 3 uger f.s.v. angår 7-8 ugers ænder,

Ligesom det vil være muligt med 13-14 ugers ferske.

Produktionen er fleksibel, og kan tilrettelægges i tæt samarbejde med kunden.

 

Basis for en detailleret produktion af ferske økologiske ænder er mængder der er

Deleligt med 3000 til 3600 stk, af hensyn til transporter.

 

Den økologiske andeproduktion i Dansk And regie startede pr. 1.1.2008, der er det første år

Produceret 18000 8 ugers og 39000 14 ugers økologiske ænder. Altså i alt ca. 57.000 stk.

Der findes mindre produktioner af økologiske ænder spredt rundt i Danmark, hvor de største ligger

Omkring 5.000 ænder pr. sæson.

 

Der er begrænsninger på flokstørrelserne, i det en flok maksimalt må omfatte 3600 stk blandede

Andrikker og ænder, dette gælder såvel indendørs som udendørs.

Efter 9-14 dage i et starthus med den nødvendige varme og ideelle betingelser for den daggamle ælling, flyttes de til fedestalde med adgang til udendørs verandaer. I perioden 15.4. til 1.10. flyttes ænderne igen til udendørs folde, hvor de opdeles i mindre flokke typisk med 1000 til 2000 dyr i hver fold, og minimum 10 m2 pr. dyr til rådighed, i disse folde er udsået økologiske græsblandinger der således bliver en del af ænderne fødegrundlag, ligesom der altid er adgang til økologisk foder samt friskt vand.

 

Indendørs strøes ænderne hver dag med den bedste halmkvalitet der kan købes for penge, ligesom ænderne også her har adgang til forskellige former for grovfoder og græs- og høblandinger.

Pladsforholdene i den indendørs produktion med verandaerne svarer til 1 m2 pr. and. Disse fedestalde er velventilerede.

 

I det daglige er der i startfasen tilsyn med de daggamle ællinger for hver 1 ½ time døgnet rundt i 3 dage, hvorefter tilsynene med dyrene trappes ned efter behov, men altid minimum 4 gange pr. dag. Der strøes dagligt ligesom fodringsanlæg og vandforsyning checkes, og vandtrugene rengøres hver dag for sikring af altid friskt vand.

 

I de udenførs foldanlæg er der opsat nødvendig indhegning til værn mod rovdyr (ræve m.v.) ligesom der er opsat værn mod rovfugle og måger i form af snører. Der er fra Skov og Naturstyrelsen givet tilladelse til afskydning af måger, der har vist sig som et problem der skal tackles.

 

Vi har oplevet en stor interesse for vort andehold, og har åbnet for vore døre så interesserede har mulighed for ved selvsyn at nyde dyrenes ideelle opvækstbetingelser hvor etik moral og dyrevelfærd er ledetrådene i alt hvad vi foretager os. Andeholdet er ligeledes til besigtigelse idet Limfjordsfortællingerne hver fredag i turistsæsonerne kl. 14,00 inviteres interesserede til at høre om produktionen. I 2008 besøgte over 700 turister og interesserede os.

 

Produktionen omfatter 20 ha. Udendørs folde, 6000 m2 fede stalde, samt 150 ha. Markbrug. Udover ænderne produceres der forskellige kornafgrøder, spisekartofler og dansk produceret vin. Flere produkttyper er på vej.

 

Dansk And Aps. Er et anpartselsskab, hvor anparterne ejes af de deltagende andeproducenter samt anderugeriet, hver af de deltagende parter driver deres landbrug som familievirksomheder, ledelse og administration af Dansk And varetages af undertegnede. Jeg startede i fjerkræbranchen som økonomibisse hos HønseMarie i Vinderup den 2.1.1975, og landbruget blev købt af mine forældre sommen med min hustru Birthe 1.2.1975. Vi blev gift 26.3. og har 3 dejlige store børn – er blevet bedesteældre 2 gange.

 

Med venlig hilsen

En simpel bondemand

Martin Daasbjerg